CIAŁO WYKLUCZONE – CIAŁOPOZYTYWNY PROJEKT ANTYDYSKRYMINACYJNY

Data: wrzesień 2022 – listopad 2023
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie 180 Stopni oraz Stowarzyszenie Umarłe Statuty

Projekt CIAŁO WYKLUCZONE to inicjatywa podejmowana ze sprzeciwu wobec dyskryminacji dotykającej nastoletnie osoby o ciałach niekanonicznych, tj. grubych, chorujących, z niepełnosprawnością, neuroatypowych, niebiałych czy nieheteronormatywnych. Celem projektu było szerzenie ciałopozytywnej idei szacunku wobec różnorodnych ciał wśród pomorskiej młodzieży (15-19 lat) oraz dorosłych osób mających na nią bezpośredni wpływ – rodziców i nauczycieli. Efektem rocznych działań jest zrealizowanie 8 szkoleń dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą, 220 godzin wsparcia psychologicznego dla osób nastoletnich oraz 20 facylitacji w pomorskich szkołach średnich. Na ich podstawie powstał raport, który uwzględnia aktualną sytuację nastolatków, ich najczęściej zgłaszane potrzeby oraz rozwiązania, które można wprowadzić by poprawić komfort i bezpieczeństwo osób nastoletnich.


Partnerzy projektu

Stowarzyszenie 180 Stopni – działa od 6 lat w gdańskim Nowym Porcie jako organizacja, która jako jedyna prowadzi lokalnie długofalowe projekty animacji społecznej i partycypacji. Ich stałe projekty, takie jak świetlica socjoterapeutyczna Youth Point, 2 projekty typu „place making” (Zielona Laguna/Wspólna Przestrzeń, Akcja!Rewitalizacja), cechuje praca środowiskowa.

Działalność Stowarzyszenia zbudowana jest na partnerstwach oraz koalicjach i przyczyniła się do wykształcenia ich pozycji rzeczniczej wśród np. mieszkańców wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czy Gdańskich Nieruchomości oraz Urzędu Miasta i Biura Rozwoju Gdańska. Stowarzyszenie, w ramach którego działają suicydolożki, psychotraumatolożki i psycholożki, poza działaniami animacyjnymi prowadzi też psychoterapeutyczne usługi na rzecz młodzieży.


Stowarzyszenie Umarłych Statutów
 – pierwsza i największa w Polsce organizacja bezpośrednio broniącą interesów uczniów. Misją Stowarzyszenia jest edukacja w zakresie praw ucznia oraz monitorowanie stanu szkolnictwa. Członkowie organizacji aktywnie udzielają się zarówno w mediach (poradniki, artykuły o zmianach w systemie edukacji), jak i przestrzeni publicznej (warsztaty dla młodzieży).

Realizacja
Warsztaty dla młodzieży w szkołach

Każda grupa facylitacyjna przechodziła przez trzy warsztaty – ciałopozytywny, psychologiczny i prawny. Zwieńczeniem każdego dnia warsztatowego był stworzony na podstawie rozmów z uczestnikami raport zawierający sugestie, jak uczynić daną placówkę przyjaznym, akceptującym miejscem. Raport każdorazowo został przekazywany dyrekcji szkolnej.

I) warsztat ciałopozytywny – prowadzony przez Marysię Pyrek lub Natalię Królak, ciałopozytywne edukatorki, twórczynie kampanii SPÓJRZ NA SIEBIE. W ramach warsztatów opowiadały o historii ciałopozytywnego nurtu, rozmawiały na temat wybranych tekstów literackich oraz wspólnie z nastolatkami tworzyły mapę potrzeb i trudności, z jakimi się zmagają. Następnie razem z nimi szukały pomysłów, które mogłyby przybliżyć do ich rozwiązania.

II) warsztat prawniczy – prowadzony przez Daniela Sjargi, Jana Korczyńskiego, Damiana Zdancewicza lub Michała Czesnowskiego, którzy należą do Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Ich warsztaty opierały się na analizie statutu szkolnego oraz weryfikacji treści w nim zawartych. Dzięki zajęciom młodzież mogła dowiedzieć się, co może zawierać statut szkolny, jakie ma obowiązki i prawa.

III) Warsztat psychologiczny – prowadzony przez suicydolożkę Iwonę Woźniewską, psycholożkę Klaudię Nowakowską lub psychologa Kordiana Jasińskiego. Podczas jego trwania zostały poruszane tematy związane z akceptacją i szacunku własnego ciała, stawianiu granic, bodyshamingu czy zaburzeń odżywiania.

Warsztaty dla rodziców i osób pracujących z młodzieżą

Aby wzmocnić kompetencje rodziców i nauczycieli w ramach projektu zrealizowałyśmy 8 specjalistycznych szkoleń. Po każdym szkoleniu powstała notatka/ karta pracy, którą poniżej można pobrać i wykorzystać do pracy i rozmów z młodzieżą.Projekt został objęty patronatem medialnym www.gdansk.pl.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.