O nas

Hej! Miło, że jesteś!

Od ponad dwóch lat tworzymy Fundację Fala Nowej Kultury – organizację, która za główny cel obrała tworzenie działań artystyczno-społecznych dla młodzieży. Zapewniamy bezpieczną przestrzeń do twórczej i kreatywnej pracy, w której każda osoba może czuć się bezpiecznie i komfortowo. Do naszych projektów zapraszamy również młodzież doświadczającą kryzysów ze zdrowiem psychicznym, będących w procesach terapeutycznych bądź pobytach w szpitalach psychiatrycznych. Wierzymy, że sztuka może dokonywać realnej zmiany społecznej i wzmacniać głos nastolatków!

po lewej stronie Natalia Królak, po prawej Marysia Pyrek, fot. Anka Zglenicka

Marysia Pyrek – pedagożka teatru, edukatorka, aktywistka działająca na rzecz podnoszenia dobrostanu młodych ludzi. Prezeska Fundacji Fala Nowej Kultury oraz współautorka pierwszej w Polsce ciałopozytywnej kampanii dla młodzieży SPÓJRZ NA SIEBIE. Absolwentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (specjalizacja: marketing i komunikacja społeczna). Aktualnie uczestniczka studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika Teatru na Uniwersytecie Warszawskim. Koordynowała program Mobilny Dom Kultury Gdańskiego Archipelagu Kultury, Noc Muzeów na Pomorzu organizowaną przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, a także tworzyła ofertę kulturalną m.in. dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Nowego Teatr w Słupsku czy Gdańskiej Szkoły Artystycznej. W fundacji zajmuje się koordynowaniem projektów, promocją działań a także prowadzeniem grup teatralnych i samopomocowych. W swojej pracy skupia się na procesie i relacji, dając uczestniczkom i uczestnikom przestrzeń do osobistego i kulturalnego rozwoju.

Natalia Królak – dramaturżka i pedagożka teatru. Absolwentka Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Wiceprezeska Fundacji Fala Nowej Kultury, a także współautorka pierwszej w Polsce ciałopozytywnej kampanii dla młodzieży SPÓJRZ NA SIEBIE. Dramaturżka spektakli repertuarowych, m.in. spektaklu DŁUGI w reż. Karoliny Kowalczyk (Teatr Żydowski w Warszawie, 2022). Realizatorka działań edukacyjno-artystycznych z udziałem młodych ludzi, w tym między innymi dramaturżka spektaklu CIAŁA NIEWIEŚCIE (2021) nagrodzonego nagrodą główną I Nadmorskiego Festiwalu Teatralnego, dramaturżka spektakli młodzieży w ramach ciałopozytywnej półkolonii teatralnej CIAŁOMOC (2022), autorka dramatu ZAWIRUSOWANI, którego czytanie performatywne premierowo pokazane zostało w GAK Stacja Orunia (2022). Pracuje z młodzieżą wykluczoną, doświadczoną zaburzeniami z zakresu zdrowia psychicznego, żyjącą w trudnych warunkach finansowych. Uczestniczy w międzynarodowym programie CHANGE-NOW!, poświęconym demokratyzacji praktyk realizacji działań teatralnych. W centrum jej zainteresowań stoi antypedagogizacja pracy artystycznej z nastolatkami. W fundacji odpowiada za merytoryczną i wizualną stronę działań.