O nas

Hej! Miło, że jesteś!

Jesteśmy młodymi, pełnymi energii i pomysłów dziewczynami, które niedawno postanowiły połączyć swoje siły i założyć Fundację. Wierzymy, że sztuka, a w szczególności teatr, może dokonywać realnych zmian i zmieniać świat na lepsze. Chcemy tworzyć bezpieczną przestrzeń do twórczej i kreatywnej pracy, w której każdy będzie czuł się bezpiecznie i dobrze, niezależnie od koloru skóry, narodowości, wyznania, czy poglądów. Mamy nadzieję, że dzięki projektom młodzież będzie nie tylko realizować swoje artystyczne pasje, ale także pogłębiać wiedzę o teatrze, kulturze i problemach społecznych.

Marysia Pyrek – teatrolożka, specjalistka ds. PR i animatorka społeczna. Prezeska Fundacji Fala Nowej Kultury. Absolwentka Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (specjalizacja: marketing i komunikacja społeczna). Współpracowała z agencją marketingową, gdzie zajmowała się organizacją wydarzeń kulturalnych oraz budowaniem marek dla klientów. W 2019 roku była jurorką Gdyńskiej Alternatywnej Nagrody Dramaturgicznej. Ukończyła m.in. półroczny projekt Teatr i Edukacja 2020 organizowany przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku, Kuźnię Liderów i Liderek Gdańskich NGO, a także Letnią Szkołę Animacji Społecznej.

W Fundacji odpowiada za organizację wydarzeń, public relations oraz prowadzi warsztaty artystyczne.

Natalia Królak – teatrolożka, edukatorka i animatorka zajęć kulturalnych. Absolwentka Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz Szkoły Krytyki Teatralnej. Prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży, m.in. w Gdańsku i w Warszawie. Pracuje jako edukatorka w Nowym Teatrze w Warszawie. Uczestniczka programu Teatr i Edukacja 2020 organizowanego przez Teatr Szekspirowski w Gdańsku, a także międzynarodowego programu Shapers of the Future 2020 odbywającego się pod egidą Warsztatu Innowacji Społecznych w Krakowie oraz Fundacji Konrada Adenauera. Zajmuje się organizacją imprez kulturalnych, m.in. współorganizowała 10. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSeLF oraz międzynarodową, poświęconą tematowi przemocy w szkołach artystycznych konferencję CHANGE – NOW!

W Fundacji odpowiada za merytoryczność prowadzonych działań, wizualną stronę organizacji, a także prowadzi zajęcia artystyczne.