Przed zapisaniem sprawdź ofertę! Tam znajdziesz szczegółowy grafik wsparcia psychologicznego i warsztatów artystycznych.