POLSKIE TANGO

Data: 23.10.2020 – 17.12.2020
Miejsce: online
Moderatorki: Marysia Pyrek, Natalia Królak, Aleksandra Musielak
Partner projektu: Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge
Współpraca z: Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Porcie w Gdańsku

POLSKIE TANGO to cykl warsztatów kreatywno – psychologicznych skupiający się na próbie zanalizowania tkwiących głęboko w naszym
społeczeństwie zjawisk takich jak nienawiść, pogarda, przemoc. Wspólnie z młodzieżą próbowałyśmy znaleźć odpowiedzieć na pytanie o zasadność podziałów i poszukać możliwych rozwiązań – w szczególności tych, które
dotyczyć będą przeciwdziałania pogłębianiu się społecznego rozpadu wśród młodych ludzi.

Projekt wychodzi od tytułowej, szeroko komentowanej przez młodzież piosenki Filipa Szcześniaka – znanego pod pseudonimem Taco Hemingway. Nastolatkowie skonfrontowali utwór z dramatem TANGO
autorstwa Sławomira Mrożka, a także stworzyli swoje własne melorecytacje inspirując się wnioskami z warsztatów i swoimi własnymi doświadczeniami. Wzięli również udział w warsztatach psychologicznych poświęconych takim zagadnieniom jak psychologia tłumu, konformizm czy nonkonformizm. Mogli również skorzystać z indywidualnych spotkań z psycholożką, które z powodu pandemii miały formę online.

DROGA MARTYNO!
DROGI ADRESACIE
JUŻ DOŚĆ!
DWIE STRONY

W projekcie wzięły udział osoby doświadczające depresji i chorób psychicznych. Część z nich uczęszcza do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Porcie w Gdańsku. Z racji swoich bolesnych doświadczeń chcą pozostań anonimowe.