Warsztaty kreatywnego pisania: JESTEM SAM?

Data: 7.08.2020 – 8.08.2020
Miejsce: Fundacja RC / Nadbałtyckie Centrum Kultury
Moderatorki: Natalia Królak, Marysia Pyrek
Uczestnicy projektu: Hanna Gęba, Zuzanna Rzadkowolska, Aleksandra Kościuszko, Martyna Radtke, Marta Lemańczyk, Krystian Plichta, Olgierd Zagozda, Daniela Walkowska, Ewa Solecka, Paulina Rybikowska, Emilia Wiśniewska, Zuzanna Wiśniewska, Ida Piątkowska, Sandra Jodczyk, Julia Majewska, Marysia Warenycia
Partnerzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Fundacja RC.

Warsztaty twórczego pisania JESTEM SAM? zostały zorganizowane jako zajęcia skoncentrowane na uwalnianiu pisarskiej kreatywności poprzez różne, oparte na metodach ograniczeń w formie ćwiczenia. Dodatkowo, staraliśmy się wspólnie z młodzieżą w wieku 12 – 21 lat zrozumieć czym jest recenzja teatralna, jak pisać o spektaklach, jak argumentować swoje przekonania.

Pracowaliśmy w dwóch grupach wiekowych, próbując dzięki temu zauważyć różnice w postrzeganiu dzieł kultury. Podczas warsztatów, poza aspektem rozbudzania kreatywności, pochyliliśmy się także nad spektaklem H. w reżyserii Jana Klaty, wystawianym do 2004 roku na terenie Stoczni w Gdańsku. Poprzez wspólne rozmowy, liczne dyskusje, a także naukę narzędzi analizy krytycznej, podjęliśmy próbę dogłębnego zrozumienia opartego na szekspirowskim Hamlecie dzieła. Skoncentrowaliśmy się nad analizą kontekstu społeczno-historycznego, nad grą aktorską oraz podejściem do wiekopomnego oryginału Szekspira. Było to dla nas szczególnie ciekawe, biorąc pod uwagę obchodzone w tym roku 40lecie porozumień sierpniowych oraz 16lecie wkroczenia Polski do Unii Europejskiej.

Warsztaty te nie kończyły się jednak na samej nauce pisania – ich celem była przede wszystkim aktywizacja, zachęcenie do udziału w kulturze, próba wyposażenia uczestników w odpowiednie do zrozumienia dzieł sztuki narzędzia. Służyło nam ku temu między innymi wspólne wyjście do teatru, a konkretnie, wspólne oglądanie monodramu LAS w reżyserii Angeliki Pytel, które zostało wystawione w ramach Festiwalu Pociąg do Miasta – Stacja Miasto 2020, organizowanego przez Teatr Gdynia Główna. Korzystając z zajęć, część naszych uczestniczek postanowiła wobec odbywającego się w ramach festiwalu konkursu na recenzję teatralną napisać własne teksty, analizujące spektakl. Dwie z nich – Zuzanna Rzadkowolska oraz Aleksandra Kościuszko – otrzymały kolejno pierwsze oraz drugie wyróżnienie! Taka praca ma sens!

Część finałowych tekstów (w tym dwa zwycięskie dziewczyn), znaleźć można udostępnione na stronie Teatr dla Wszystkich na Facebooku.

Projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego, ze środków Miasta Gdańska.