SZTUKA KRYZYSU

Data: 07.10 – 30.11.2023
Miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, Pracownia Wolno/ść Siostrom
Osoby moderujące: Wojciech Marczak, Natalia Molęda, Julia Tymańska, Marta Shurpakova
Osoby uczestniczące: Zuzanka Wrońska, Feliks Gawęda, Iga Kiedrowicz, Daria Janiszewska, Sara Sarrach – Begina, Kay Szewczak, Michalina Manuszewska, Alicja Czyżowska, Antonina Nurzyńska, Nikola Laura Sobieska, Nikola Kinga Woźniak, Aniela Oganowska, Dominika Czaplińska, Maja Kuchta, Marianka Jakus, Martyna Moszczyńska, Natalia Banachowska, Jaśmina Karalus, Tosia Nurzyńska, Tosia Szlęzak, Harper Stalke, Lila Prochacka, Ernest Mytsyk

Projekt SZTUKA KRYZYSU to próba odpowiedzi na pytania: czy i jak wpływa tworzenie sztuki na dobrostan psychiczny młodych ludzi? W ramach działania zaprosiłyśmy na cykl praktycznych oraz teoretycznych warsztatów artystycznych grupę osób nastoletnich. W szczególności, inicjatywa skierowana była do młodzieży doświadczającej kryzysów na tle zdrowia psychicznego – młodzieży będącej regularną ofiarą wykluczenia społecznego i kulturalnego, a która jest podstawowym odbiorcą projektów Fundacji Fala Nowej Kultury.

Koncepcja SZTUKI KRYZYSU inspirowana była nurtem arteterapii, psychologią twórczości prof. Edwarda Nęcka, a także ideą sztuki marginesu, sięgającego lat 40. XX wieku kierunku w sztuce, którego istotą jest wspieranie działań artystycznych osób w kryzysach psychicznych oraz dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami czy chorobami zdrowia psychicznego.

Warsztaty z zakresu teorii sztuki współczesnej

Warsztaty ceramiczne

Warsztaty z instalacji przestrzennej

Warsztaty haft punch needle

Przygotowanie do wystawy

Wernisaż SZTUKI KRYZYSU

Wirtualne oprowadzenie

W ramach projektu powstało również wirtualne oprowadzanie po wystawie SZTUKA KRYZYSU.

Według najnowszych danych zebranych przez Fundację GrowSpace, w województwie pomorskim w 2022 roku miało miejsce najwięcej prób samobójczych wśród dzieci oraz nastolatków w skali całego kraju. Aż 417 młodych ludzi targnęło się na swoje życie, z czego 16 z nich zdołało je sobie odebrać.

Jak tworzyć w świecie, w którym nie chce się żyć? O własnych doświadczeniach, lękach, potrzebach i nadziejach, opowiadają za pomocą ceramiki, haftu i instalacji artystycznej, oni sami – nastoletni artyści.

Projekt finansowany z dotacji Miasto Gdańsk w ramach programu Edukacja do Kultury. Gdańsk.